15 | 02 | 2019
Főmenü
Események
February 2019
M T W T F S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
Véletlen kép

Mezőhír

Mezőfalva: Változik a tűzgyújtási rendelet!

Felhasználó értékelés
Nagyon rosszNagyon jó 

 

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről

 

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Mezőfalva Nagyközség közigazgatási területének belterületére.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetésére.

2. § E rendelet alkalmazásában avar és kerti hulladék: a levél, lomb, fű, kaszálék, nyesedék, ág, gally, gyökér, gyomnövény, haszonnövény azon része, amely nem hasznosítható.

3. § (1) Az avar és kerti hulladék megsemmisítéséről elsődlegesen komposztálással vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző közszolgáltató által történő elszállíttatással kell gondoskodni.

(2) A nem komposztálható és a komposztálásra alkalmatlan, valamint vírussal, baktériummal, gombával vagy egyéb módon fertőzött avar és kerti hulladék az erendeletben foglalt szabályok betartásával nyílt téri égetéssel megsemmisíthető.

4. § (1) A 3. § (2) bekezdése szerinti égetéssel csak a teljesen száraz avar és kerti hulladék semmisíthető meg. Az égés folyamatának gyorsítására – a légszennyezés, valamint a tűz – és robbanásveszély elkerülése érekében - nem használható olaj, benzin vagy bármilyen más vegyi eredetű adalékanyag.

(2) Az égetést kizárólag szélcsendes, köd-, pára-és esőmentes időben lehet elvégezni

a telken belüli olyan területen, ahol a tűz nem veszélyeztet semmilyen élet-és vagyonbiztonságot.

(3) Az égetés céljára közterületet igénybe venni nem lehet.(4) Az égetést a tűzvédelmi szabályok betartásával nagykorú személy végezheti, aki köteles gondoskodni a tűz őrzéséről, a szükséges tűzoltási feltételekről és eszközökről, az égetés befejezését követően a tűz maradéktalan eloltásáról, valamint meggyőződni arról, hogy a t

űz kihunyt.

(5) Az elégetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más hulladékot.

5. § (1) Az égetést kizárólag hétfő és csütörtöki napokon lehet elvégezni reggel 8.00 és 10.00 óra, valamint 16.00 és 19.00 óra közötti időpontban.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti nap ünnepnap, vagy munkanap-áthelyezés miatti

pihenőnap, az esetben az égetés azon a napon nem végezhető.

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt időpontban sem végezhető égetés a központilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom ideje alatt.

6. § E rendelet 2015.május 1.napján lép hatályba.

 

Share
A cikk megtárgyalása a fórumon (1 hozzászólás).