22 | 06 | 2024
Főmenü
Események
June 2024
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Már csak hétfőn lehet kerti hulladékot égetni Mezőfalván!

Felhasználó értékelés
Nagyon rosszNagyon jó 

 

Változott a tűzgyújtási rendelet Mezőfalván

Már csak hétfőn lehet kerti hulladékot égetni

 

Sokan érdeklődtek a jelenlegi kerti tűzgyújtási lehetőség után. A hivatalos honlapon már olvasható a rendeletek részben a pontos szabályzás. Hétfőn reggel nyolctól este nyolcig van mód büntetés, vagy szabályszegés nélkül a komposztálásra nem alkalmas kerti hulladékot elégetni.

 

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VH. 28.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladékok égetéséről

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LEI. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXEX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIH. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Lm. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott jogkörében eljáró Fejér Megyei Önkormányzat állásfoglalásának kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

 1. A rendelet területi hatálya Mezőfalva Nagyközség közigazgatási területének belterületére terjed ki.

 2. A rendelet tárgyi hatálya a háztartási tevékenységgel okozott avar és kerti hulladékok égetésére terjed ki.

 3. A rendelet hatálya nem terjed ki a közterületeken, illetve a mezőgazdasági művelés alatt álló területeken keletkező avar és kerti hulladék égetésére.

 2.§

E rendelet alkalmazásában avar és kerti hulladék: a levél, lomb, fii, kaszálék, nyesedék, ág, gally, gyökér, gyomnövény, haszonnövény azon része, amely nem hasznosítható.

 1. §

 1. Az avar és kerti hulladék megsemmisítéséről elsődlegesen komposztálással vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző közszolgáltató által történő elszállíttatással kell gondoskodni.

 2. A nem komposztálható és a komposztálásra alkalmatlan, valamint vírussal, baktériummal, gombával vagy egyéb módon fertőzött avar és kerti hulladék az e rendeletben foglalt szabályok betartásával égetéssel megsemmisíthető.

1.§

 1. A 3. § (2) bekezdése szerinti égetéssel csak a teljesen száraz avar és kerti hulladék semmisíthető meg. Az égés folyamatának gyorsítására - a légszennyezés, valamint a tűz- és robbanásveszély elkerülése érekében - nem használható olaj, benzin vagy bármilyen más vegyi eredetű adalékanyag.

 2. Az égetést kizárólag szélcsendes, köd-, pára- és esőmentes időben lehet elvégezni a telken belüli olyan területen, ahol a tűz nem veszélyeztet semmilyen élet- és vagyonbiztonságot.

 3. Az égetés céljára közterületet igénybe venni nem lehet.

 4. Az égetést a tűzvédelmi szabályok betartásával nagykorú személy végezheti, aki köteles gondoskodni a tűz őrzéséről, a szükséges tűzoltási feltételekről és eszközökről, az égetés befejezését követően a tűz maradéktalan eloltásáról, valamint meggyőződni arról, hogy a tűz kihunyt.

 5. Az elégetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen más hulladékot.

1.§

 

 1. Az égetést kizárólag hétfői napokon 8.00 - 20.00 óráig lehet elvégezni.

 2. Amennyiben az (1) bekezdés szerinti nap ünnepnap, vagy munkanap-áthelyezés miatti pihenőnap, az esetben az égetés azon a napon nem végezhető.

 3. Az (1) bekezdésben megjelölt időpontban sem végezhető égetés a központilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom ideje alatt.

  Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba. Mezőfalva, 2022. július 27.

  A rendelet pontos szövegezését a www.mezofalva.hu oldalon a rendeletek pontban olvashatják az érdeklődők!

Share