19 | 06 | 2024
Főmenü
Események
June 2024
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Elballagtak a mezőfalvi végzős iskolások

Felhasználó értékelés
Nagyon rosszNagyon jó 

Fotók a ballagásról itt! >>>>

 

Elballagtak a mezőfalvi végzős iskolások

Nyolc év diákélet emlékeit vitték magukkal. A legjobbak ezúttal is jutalomban részesültek.

A hétvégén az ország számos általános iskolájához hasonlóan Mezőfalván is ballagási ünnepséggel fejeződött be a 2018-2019-es tanév aktív időszaka. A hagyományos ünnepi pillanatok most is az utolsó osztályfőnöki órával kezdődtek, majd a sokéves szokásoknak megfelelően végigvonultak a nyolcadikos diákok az iskola folyosóján az udvari tornapályára. Szülők, hozzátartozók, barátok és az iskola pedagógusai előtt búcsúztak életük meghatározó szakászától. A ballagó diákokat Jaksics Erzsébet iskolaigazgató köszöntötte elsőként.

- Az ember életében teljesen természetesen, olykor már-már megszokott időben és módon érkeznek el kiemelkedő események, amelyek később életének jelentős, felejthetetlen állomásai lesznek.

Kedves ballagó nyolcadikosok, egy ilyen ünnepi alkalomnak vagyunk most mi is részesei. Eljött a várva várt nagy esemény, s most búcsút vesztek régi iskolátoktól, mely reméljük második otthon, békés sziget volt számotokra. Gyermekkorotok helyszíne, ahol átéltétek az első diákszerelmeket, az ünnepi műsorok, koncertek, bálok izgalmát, a sportversenyek vagy a dolgozatok okozta feszültségeket. Az itt eltöltött évek meghatározóak lesznek majd későbbi életetek során, mert ahogy a költő mondja:

„Bárhova nézünk, most már minden

úgy villan vissza szemeinkben,

ahogy hosszú, pár éves múltunk

alatt azt itten megtanultuk.”

Ezért is hiszünk abban, hogy a mindennapok nevelőmunkája nem múlt el felettetek nyomtalanul, s tanáraitok embersége, a tőlük kapott tudás, szeretet és megerősítés képessé tesz majd benneteket arra, hogy helyesen és bölcsen döntsetek majd, amikor az szükséges. Reméljük, hogy életetek során képesek lesztek majd megkülönböztetni a jót a rossztól, az értékeset az értéktelentől. Szeretnénk, ha iskolánkból magatokkal vinnétek a tanulás és tudás tiszteletét, az emberséges viselkedés követelményét. Tanáraitok feladata az volt, hogy segítsenek benneteket a személyiség, a jellem kifejlesztésében, még akkor is, ha ti az óvó, intő, feddő szót néha kamaszos daccal elutasítottátok, nem értve a jobbító szándékot. Kívánjuk nektek, hogy ne csak kitűnő, de hasznos emberekké is váljatok, mert egy közösség, a nemzet számára fontos, hogy sokan legyenek, akik a saját életükben sikeresek, de ennél fontosabb, hogy még többen legyenek, akik hasznosak is tudnak lenni. Kemény Zsigmond szavait idézve: „Kitűnővé egy szerencsés perc alatt is válhatunk, hasznos emberré a fáradságos évek tesznek.” Az első fáradságos éveken már túl vagytok! A célhoz éréshez azonban arra lesz szükségetek, hogy ne csak a szemetekkel lássatok és az eszetekkel gondolkodjatok, de a szívetekkel is tegyétek mindkettőt! Soha ne feledjétek Saint-Exupéry szavait: „Jól csak a szívével lát az ember.”

 

 

Jaksics Erzsébet iskolaigazgató után Deák Károly a Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány nevében köszöntötte a megjelenteket, majd a kitüntetések, jutalmak átadása következett.

„Iskolánk büszkesége” címben részesült Szatmári-Nagy Eszter 8. a osztályos tanuló.

Eszter 8 éven át kitűnő bizonyítványt szerzett. Felkészültsége, feladattudata, szorgalma példaértékű lehet mindenki számára. Számtalan területen bizonyította rátermettségét. Az évek során elkápráztatott gyönyörű képzőművészeti alkotásaival, elbűvölt tiszta beszédhangjával egy-egy ünnepély alkalmával. Sok-sok magyar- és idegennyelvi, történelem, informatika, matematika és természetismereti versenyen vitte az intézmény jó hírét, s szerzett dicsőséget magának és iskolánknak. Az idei tanévben a Kazinczy „Szép magyar beszéd” verseny országos döntőjében bronz minősítést szerzett. Részt vett a diákönkormányzat munkájában, az iskolai programok szervezője és aktív résztvevője volt. Társainak mindig önzetlenül a segítségére sietett. Magatartása példás, tisztelettudóan viselkedik társaival és a felnőttekkel szemben is. Tanulmányait a Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium emelt szintű reál osztályában folytatja.

 Iskolánk büszkesége” címben részesült Miklós Mátyás Balázs, aki 8 éven át kitűnő bizonyítvánnyal örvendeztette meg szüleit.

Érdeklődése a természet iránt már korán megmutatkozott, s folyamatosan végig kísérte tanulmányait is. A természettudományos tárgyakban kiemelkedő eredményeket ért el, és természetismereti versenyeken is bizonyította tudását. Rajzkészsége, esztétikai érzéke magas fokú. Évekig tanult a művészetoktatás szobrászat tanszakán. Nyelvérzéke kiváló, szorgalmasan tanulja a német és az angol nyelvet egyaránt. Most készül nyelvvizsgázni. A történelem iránt is érdeklődést mutat. Bár idegenkedik a nyilvános szereplésektől, ennek ellenére mindig számíthattak rá iskolai ünnepeken, rendezvények alkalmával. A tanulás mellett fontos számára a sport, a birkózás is. Kitartó, céltudatos és sportszerű emberré vált általa. Felkészültsége, megfontoltsága és higgadtsága irigylésre méltó. Társai halk szavú, segítőkész diákként ismerték meg. Tanulmányait a Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium matematika-fizika tagozatos osztályában folytatja.

Az „Év diákja” megtisztelő címet Tóth Laura 8.a osztályos tanuló kapja.

Laura jeles tanulmányi eredménnyel végezte el az általános iskolát. Mosolygós, cserfes személyisége gyorsan az osztály és az iskola fontos alakjává emelte. Színpadra termett, s ezt iskolai ünnepélyeken és számtalan versenyen is bizonyította. Kiváló énekhangjával elvarázsolta a közönséget. Az idei tanévben a „Tiszán innen, Dunán túl” Országos Népdaléneklési Verseny döntőjében kiemelt arany minősítést szerzett. A tanulás és az éneklés mellett fontos számára a néptánc, a hagyományok ápolása. Hihetetlen akaraterővel és szorgalommal tanulta a német nyelvet. Kitartása jutalmaként a Pannon Oktatási Központ Magángimnáziumának német nyelvi osztályában folytatja tanulmányait.

 

A 8. a osztályból könyvjutalomban részesült Sztanyik Márk példamutató magatartásáért, szorgalmáért és a művészetoktatás szobrászat tanszakán végzett kiemelkedő munkájáért. Födelevics Máté példamutató magatartásáért és szorgalmáért kapott elismerést. Barta Fanni a szobrászat tanszakon végzett munkájáért, kiemelkedő pályázati munkájáért részesült könyvjutalomban. Sütő Enikő a szobrászat tanszakon végzett munkájáért vehetett át könyvjutalmat.

A 8.b osztály tanulói közül Pörgye Dorina és Futó Szabina szintén könyvjutalomban részesült kiemelkedő közösségi munkájáért. Oroszi Bencének könyvjutalom a közösségi munkájáért, az iskolai rendezvények hangosításáért jár. Sipos Adrián a szobrászat tanszakon nyújtott kiemelkedő munkájáért, valamint az osztályközösségben végzett aktív tevékenységért kapott elismerést.

A Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében Molnárné Troppert Mária adott át jutalmakat. A magyarországi németek tánchagyományainak ápolásáért, valamint a település helytörténetével kapcsolatos megemlékezéseken való aktív részvételéért ingyenes táborozási jutalomban részesült Tóth Laura, Szatmári- Nagy Eszter, Sipos Adrián, Samu András, Győri Vivien, Győri Viktor, Födelevics Máté. Könyvjutalomat vehetett át Miklós Mátyás, Sztanyik Márk és Sütő Enikő.

A folytatásban az iskola részéről elhangzott, hálás szívvel köszönik az alapítványnak és a Mezőfalvai Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy lehetővé tették számunkra tehetséges, arra érdemes diákok jutalmazását. Az imént elismert sok nagyszerű teljesítmény azonban nem jöhetett volna létre a segítő szülői háttér nélkül. A ballagó osztályok szülői munkaközösségi tagjainak - Miklósné Greman Katalin, Tauz Erika, Oroszi Pálné és Pörgye Károlyné - munkáját Kisné Németh Anita szülői munkaközösség tagja és az iskola vezetése köszönte meg.

Jó utat kívána a Mezőhír is a most végzett diákoknak!

 

 

Share