28 | 02 | 2024
Főmenü
Események
February 2024
M T W T F S S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Ballagás 2022 – Mezőfalva

Felhasználó értékelés
Nagyon rosszNagyon jó 

             

Sok fotó a ballagásról itt! >>>

 

Ballagás 2022 – Mezőfalva

Egyszer véget ér valami, ami egyben egy új dolog kezdete is. Az elválás mindig szomorú, de ha előre nézünk, akkor örömmel és kíváncsisággal tekinthetünk a jövőbe. Vajon miként érezhetett az a 37 búcsúzó diák, akik ma ballagtak a Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola végzőseiként? Merre tovább és miként alakul majd a sorsuk? Talán csak néhányukról kapunk hírt, de ettől még sokan hazatérnek majd közülük, ha nem is végleg, de látogatóba egészen biztosan. Nyolc év jóban, rosszban, barátok és társak között. Most csak a szépre emlékezünk. Örömre, bánatra, mindenre, ami nyolc hosszú év alatt történt velünk. Búcsút int tehát a 37 diák. Elszálltak az évek és ők is tovább lépnek. Legyen sikeres és boldog a további életetek. A péntek délutáni rendezvényen Jaksics Erzsébet igazgatónő az alábbi gondolatokkal köszönt el a ballagóktól:

Kedves Vendégeink, Kollégáink, Tisztelt Szülők, Búcsúzó Diákjaink!

Köszöntök mindenkit, akit a ballagók iránti szeretet, s a hagyomány iránti tisztelet elhozott ma közénk. Jeles nap a mai, iskolánk szokásrendszerének legemelkedettebb pillanata ez, hiszen nyolc év számtalan együtt töltött órájának végéhez ért el 37 búcsúzó diákunk.

             

 

Kedves Ünnepeltek!

Nektek ragyog ma minden, tiétek az ünnep, a szó, a könny, a mosoly s a virág. Ha körülnéztek, láthatjátok körétek gyűlt most szinte az egész világ.

Pár perccel ezelőtt tarisznyát kaptatok a vállatokra, melyben jól ismert jelképek lapulnak, s reméljük, a szívetekben a miénkhez hasonlóan sok-sok felejthetetlen emlék, mint a jó hangulatú órák izgalmai, a Mosoly Díjak tapsviharai, a Covid miatti digitális oktatás nehézségei, a gyermeknapok bolondozásai, a különböző világnapok változatos projektjei, az adventi gyertyagyújtások és nemzeti ünnepeink együtt átélt meghitt pillanatai.

Látjátok, szomorúak vagyunk, mert elhagynak bennünket a ti kedves tanítványi arcaitok, melyek olykor múlékony bosszúságot, olykor haragot, de legtöbbször az igaz öröm érzését hívták elő érzékenységre hajlamos, de hivatásunk létfontosságában makacsul hívő tanári lelkünkből.

Mint jó tükörben, bennetek vannak gyengeségeink, hibáink, mulasztásaink, de mi hisszük és tudjuk a ti nagyra hivatottságotokat.

El kell válnunk tőletek, s tanáraitok nevében búcsúzom én is, és ahogy azt már tőlem megszokhattátok, idézeteket hívok segítségül, hogy kimondjam azokat a gondolatokat, amit útravalóul nektek szánok.

Bízom abban, hogy iskolánk névadójának, Petőfi Sándornak sorai ismerősen csengenek majd nektek, és mondanivalójuk utat talál a szívetekhez.

„Az álom ablak, melyen által Lelkünk szeme, jövőbe néz.”

Kedves gyerekek! Tanítóitok, tanáraitok sokat tettek azért, hogy életetek során mindig legyenek újabb és újabb álmaitok, vágyaitok, s mindannyiótok lelke megtalálja az utat ezek valóra váltásához. Tárjátok hát még szélesebbre ablakaitokat!

Bízzatok önmagatokban, higgyetek abban, amit szüleitekkel közösen már régóta mondogatunk nektek:

„A világon semmiféle tehetség el nem vesz. Nem olyan bolond a természet, hogy hiába teremtsen erőket. Amit teremt, azért teremti, hogy hasznát vegye.”

Tudjátok, minden embernek dolga van ezen a világon. Keressétek, kutassátok, és ha megleltétek, örüljetek! Nagy adomány ez, de nem lehetetlen, hiszen nyolc év alatt elért sikereitek is ezt bizonyítják.

Petőfi azt mondta:

„Aki másokat nem szeretett, azt mások sem szerethetik, legfölebb bámulhatják. A szeretet örök, a bámulat mulandó, mint a világ.”

Kedves tanítványaink! Ahogy eddig is, vezéreljen benneteket továbbra is a szeretetet, vigyétek magatokkal, hogy mindig általa lássatok!

Most elhagytok bennünket, indultok, ahogy Petőfi is sokszor tette, s ő azt mondta egyszer:

„Mögöttem a múlt szép kék erdősége, Előttem a jövő szép zöld vetése;”

Kívánom nektek, hogy ti is így lássátok, s legyen az általános iskola minden emléke olyan szép, amilyen Petőfi kék erdősége, és a vershez híven legyen a jövőtök biztatóan zöld vetés!

              

             

 

Az ünnepség folytatásában Márok Csaba Mezőfalva polgármestere, a Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány kuratóriumának tagja is köszöntötte a ballagókat és a hozzátartozókat. Az Alapítvány nevében a művészetoktatás támogatása, eszközök beszerzése és egy nagy homokozó megvalósításának támogatása 450 000 Ft értékben szerepelt az elhangzott felajánlásban. Ezután a legjobban teljesítő diákok vehettek át jutalmakat.

Iskolánk Büszkesége” kitüntető címben részesül Miklós Márton 8.a osztályos tanuló, aki kiváló tanulmányi munkájával és a birkózó sport terén elért nagyszerű, országos szintű eredményeivel folyamatosan öregbítette iskolánk hírnevét. Marci, a természettudományok iránti érdeklődésének köszönhetően számos tanulmányi versenyen volt sikeres. Középfokú nyelvvizsgájának eredményét most várja. Nyolc éven át kitűnő bizonyítványa, társaihoz való viszonya, szerénysége, tisztelettudó magatartása, jó példa valamennyi diákunk számára. Díját Hajnalné Ábele Zsuzsa és Márok Csaba adja át.

Marci a német nemzetiségi kultúra és hagyományok ápolásáért könyvet és pénzjutalmat vehet át Molnárné Troppert Máriától, a német nemzetiségi önkormányzat képviselőjétől.

Szentpáli Adél Emese 8.a osztályos tanuló kiemelkedő tanulmányi munkáján túl lelkes, önzetlen közösségi tevékenységével, és szorgalmával érdemelte ki elismerésünket. Adél elsős kora óta aktív szereplője az iskolai és települési rendezvényeknek. Évekig foglalkozott képzőművészettel az alapfokú művészetoktatás keretein belül. Lelkiismeretes munkájának eredményeképpen példának állítjuk társai elé. „Iskolánk Büszkesége” díjat vehet át az iskolafejlesztési alapítvány jóvoltából.

Adél a német nemzetiségi kultúra és hagyományok ápolásáért könyv és pénzjutalomban is részesül.

Az „Év Diákja” elismerésben Németh Vivien 8.b osztályos tanuló részesül, aki jeles tanulmányi eredménye mellett kiemelkedő közösségi munkát végzett az elmúlt években. (Egyetlen egyszer, egy tantárgyból volt csak négyese, egyébként hét éven át kitűnő volt a bizonyítványa.) Csendes, visszahúzódó egyénisége ellenére az iskolai diákönkormányzat vezetőjévé választották társai, így aktívan szervezte és irányította a diákok programjait. Mindvégig megtartotta szerény, tisztelettudó, rendkívül segítőkész mentalitását. Vivienre bátran lehetett számítani az iskolai ünnepélyeken, vagy ott ahol képzőművészeti tudásával szépíthette iskolai környezetünket. Tanulmányi munkájában tanúsított szorgalma és kitartása, biztos értékrendje, szerénysége jó példával szolgál társai számára, ezért díjat vehet át az alapítvány képviselőitől.

Az évek során számtalan Mosoly Díjjal jutalmaztuk legkiválóbb tanulóink teljesítményét, s most, ballagásuk alkalmából az iskola vezetői által életre hívott „Útravaló Mosoly Díjjal”, mely egy ezüst nyaklánc medállal, szeretnénk elköszönni Turcsányi Zsófia 8.b osztályos tanulótól, aki jó tanulmányi eredményével, az alapfokú művészetoktatásban néptánc tagozatán végzett kiemelkedő tevékenységével, valamint csendes, szolid, szerény jelleme ellenére is rendkívül hatékony közösségi munkájával vívta ki elismerésünket. Zsófi az intézményi diákönkormányzat tagjaként sokat tett az iskolai és osztályrendezvények színvonalas megvalósulásáért. Tisztelettudó magatartása, segítőkészsége követendő példa valamennyi diákunk számára.

Cseke Eszter 8.a, jó tanulmányi munkájáért, példamutató magatartásáért és az alapfokú művészetoktatás képzőművészeti tanszakon végzett tevékenységéért kap elismerést, továbbá a német nemzetiségi kultúra és hagyományok ápolásáért könyv és pénzjutalmat vehet át.

Hir Amadea a német nemzetiségi kultúra és a táchagyományok ápolásáért és továbbviteléért könyv és pénzjutalomban részesül.

 

Kuti Gergő jeles tanulmányi eredményéért és kiemelkedő sporttevékenységéért könyvjutalmat kap.

 

Kis Angelika Evelin a művészetoktatás néptánc tagozatán végzett kiemelkedő tevékenységéért valamint a német nemzetiségi kultúra és a táchagyományok ápolásáért és továbbviteléért könyv és pénzjutalmat vehet át.

 

Prescher Dorina példamutató szorgalmáért, az alapfokú művészetoktatás népi ének és képzőművészeti tanszakain végzett munkájáért, valamint jó tanulmányi eredményéért, kap dicséretet, német nemzetiségi kultúra és hagyományok ápolásáért könyv és pénzjutalmat is átvehet.

 

Sipos Cintia a művészetoktatás néptánc tagozatán végzett kiemelkedő tevékenységéért valamint a német nemzetiségi kultúra és a táchagyományok ápolásáért és továbbviteléért könyv és pénzjutalomban részesül.

 

Sóti Regina jeles tanulmányi eredményéért és kiemelkedő sporttevékenységéért kap könyvjutalmat.

 

Tóth Nimród jeles tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért kap dicséretet.

 

Rabi Marcell kiemelkedő sportteljesítményéért vehet át könyvjutalmat.

 

Rajcsányi Hanna a művészetoktatás népi ének tagozatán tanúsított kiemelkedő szorgalmáért részesül elismerésben.

 

Bodor Máté a 8. b osztály tanulói közül jó tanulmányi eredményért és példamutató magatartásért kap dicséretet.

 

Drapos Tímea jó tanulmányi eredményéért, és az osztályáért végzett közösségi munkájáért részesül elismerésben.

 

Domján Mihály jó tanulmányi eredményért és a birkózó sportágban nyújtott teljesítményéért vehet át könyvjutalmat.

 

Éva István Bence jó tanulmányi eredményért és a birkózó sportágban nyújtott teljesítményéért kap jutalmat.

 

Papp Liliána jó tanulmányi eredményéért és az osztályáért végzett közösségi munkájáért könyv jutalomban részesül

 

Stempely Péter az alapfokú művészetoktatás néptánc tagozatán nyújtott kiemelkedő teljesítményéért vehet át könyvjutalmat.

 

Tatai Krisztina jó tanulmányi eredményért és példamutató magatartásáért kap dicséretet.

 

            
 

Az imént elismert sok nagyszerű teljesítmény nem jöhetett volna létre a segítő szülői háttér nélkül. A ballagó osztályok szülői munkaközösségi tagjainak szeretné most köszönetét kifejezni az iskola és szervezetük nevében Kissné Anita és Hatvani Rácz Brigitta.

Szentpáliné Futó Ágnes, Kiss Annamária, Basa Judit és Szalai Éva, 8 éven át tanúsított fáradságos munkáját köszöni a szülői munkaközösség

Köszönjük ukat.

Kedves ballagó diákok!

              
 

Kívánom nektek, hogy a boldogság mindig a szívetekben lakozhasson! A búcsú nem könnyű. Az osztályfőnökötöknek ez most mindenkinél jobban fáj. Ők most útra bocsátanak, elengednek benneteket. (Lufik elengedése)

Legyen az éltetek könnyű, szárnyaljatok magasra vágyaitokon, mint ezek a jelképek, s ha tehetitek, térjetek majd mindig vissza hozzánk úgy, ahogy a most felröppenő galambok teszik. (Galambok reptetése)

Jó utat!

Share