23 | 07 | 2024
Főmenü
Események
July 2024
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Elballagtak a végzős diákok Mezőfalván

Felhasználó értékelés
Nagyon rosszNagyon jó 

Fotók a ballagásról itt! >>>

 

Elballagtak a végzős diákok Mezőfalván

 

Nyolc év emlékkel a hátuk mögött intettek búcsút az általános iskolai időszaknak. Örömök és csalódások, küzdelmek, győzelmek és tudás, megannyi élmény, barátság, szerelem – mindezeket most egy csokorba gyűjtve gondolhatnak vissza a diákévek egy-egy emlékezetes pillanataira. Június 16-án, péntek délután negyven végzős nyolcadikos akasztott tarisznyát a vállára, hogy szülők, rokonok, barátok, nevelők és ismerősök gyűrűjében búcsúzzanak életük egyik meghatározó szakaszától. A ballagási ünnepségen Jaksics Erzsébet igazgató az alábbi beszéddel köszönt el a végzős gyerekektől.

 - Jeles nap a mai, iskolánk szokásrendszerének legemelkedettebb pillanata ez, hiszen nyolc év számtalan együtt töltött órájának végéhez ért el 40 búcsúzó diákunk. A ballagás egy szép magyar szokás, olyan ünnep, amelyben egyszerre van jelen az emlékezés és a búcsú, az útra hívás, és a majdani megérkezés reménye. Hagyománya iskolánknak, mely a múlt apró tégláiból a jövőt építi.

Ennek szellemében ünneplőbe öltöztettük a szívünket, feldíszítettük, az épületet. Útravalónak szánt mottókat írtunk a táblákra, virágot, könyvet, tarisznyát készítettünk. Ünnep ez a mai nap és mégis könnyes a szemünk. Miért a meghatódás? Talán a sok-sok közös emléktől, mely most felidéződik bennünk. Annyi minden történt az elmúlt évek alatt. Jó és rossz dolgok egyaránt színesítették napjainkat.

 Kedves ballagók! Kellemes felidézni az első napokat, amikor csöppnyi, megilletődött elsősökként közösségünk tagjai lettetek. Megismertétek az iskolai életet, és annak szabályait, na persze egyesek csak azért, hogy később legyen mit megszegniük. Az évek multával egyre magabiztosabbak lettetek, próbára tettétek tanáraitok türelmét, megértését, szigorát. Idővel kiérdemeltétek az első komolyabb dicséreteket és intőket, mígnem mára méltán az iskola főszereplőivé váltatok.

                                 

Képek a ballagásról itt! >>>>

                                

 

Kedves Tanítványaink! Általános iskolai létetek egyik legszebb pillanatát élitek át most, ballagtok. Hosszú utat jártatok be, hogy a mai napon benneteket ünnepeljen több száz ember. Az út során számtalan élmény, tapasztalat, tudás, barátság, szerelem, és ezernyi boldog perc tett gazdagabbá benneteket. A tanári kar nevében remélem, hogy az együtt eltöltött nyolc év megtanított benneteket tűrni, tekintettel lenni másokra, elfogadni a szabályok fontosságát.

 Megízleltétek a kitartó munka utáni siker ízét, s megtanultátok szerényen viselni a dicsőséget, emelt fővel építkezni az esetleges kudarcokból.  Tanáraitok töretlen hittel, megpróbálták megmutatni nektek a világot úgy, ahogyan előtte még nem láttátok.  Bízunk abban, hogy felejthetetlen közös emlékeink kősziklákként biztos alapot nyújtanak majd számotokra ahhoz, hogy elinduljatok azon az úton, mely a gyermekkorból a felnőtt életbe visz.  Útra készen álltok, vállatokon ott a tarisznya, mely jelkép. Jelképe annak, hogy aki útra indul, annak fel kell készülnie, magával kell vinni fontos dolgokat. Szüleitek és tanáraitok szeretetét, a tudás tiszteletét, nyitottságot, a becsületes munka értékét, kitartást, töretlen szorgalmat és határozottan megfogalmazott úti célokat.

    Iránytűnek Helen Keller írónő sorait ajánlom figyelmetekbe:

 

„Az olyan helyekre vezető utakat, ahová érdemes eljutni, nem lehet lerövidíteni.”

 

A köszöntőt követően a hagyományok szerint a legjobban teljesítő diákok vehették át megérdemelt jutalmaikat.

„Iskolánk Büszkesége”kitüntető címben részesül Kaltenecker Luca 8. a osztályos tanuló.

 

Luca 8 éven át mindig kitűnő bizonyítványt szerzett. Felkészültsége, feladattudata, szorgalma példaértékű lehet mindannyiunk számára. Osztályközösségének karakteres egyéniségeként nem csak a tanulmányi rangsorban járt az élen, hiszen ha kellett szervezett, segített, támogatott. Társai mindig bizalommal fordulhattak hozzá. A tanulás mellett aktívan érdeklődött a sportok iránt, s volt, hogy a jégkorong, vagy a kézilabda világa vonzotta, míg mára aztán a lovassportban megtalálta számításait. Nagyszerű eredményeidhez jó szívvel gratulálunk, s ezek okán állítjuk őt példának az iskola közössége elé! Díját, az arany nyakláncot Deák Károly, Feth Róbert  és Márok Csaba adja át.

Papp Adrián8.a osztályos tanuló is mindig kitűnő bizonyítvánnyal örvendeztette meg szüleit, így „Iskolánk Büszkesége” díjban részesül.   Nyolc év kitartó, szorgalmas munkája áll mögötte.  Céltudatosan haladt, bátran szembe nézve a kisebb, nagyobb akadályokkal. Elszántságát, tudását mi sem bizonyítja jobban, mint folyamatos kitűnő tanulmányi eredménye. Szerteágazó érdeklődési körének köszönhetően mindig nagyon tájékozott, felkészült volt a tanítási órákon. Igazi maximalistaként soha se elégedett meg a középszerű eredményekkel, folyvást a jóra és a jobbra törekedett. Segítőkészsége, tisztelettudása kiemelendő. A tanulás mellett aktívan részt vett az osztály hétköznapjaiban, bármikor számíthattak rá társai. Csapatjátékosként nem csak az iskolában, hanem a futballpályán is remekül helyt állt. Büszkén gratulálunk eredményeihez és példának állítjuk iskolatársai elé.

Az „Év diákja” megtisztelő címben  Kovács Dóra 8.a osztályos tanuló részesül. Dóri jó tanulmányi eredménnyel végezte el az általános iskolát. Mosolygós, cserfes személyisége gyorsan az osztály és az intézmény fontos alakjává emelte. Színpadra termett, s ezt iskolai ünnepélyeken és számtalan versenyen is bizonyította. Közösségi munkája lenyűgöző. Amit és ahogyan társaiért, az iskoláért tett több, mint példaértékű! Az elmúlt időszakban nem volt olyan verseny, műsor, amelyen ne vett volna részt. Sokszor sokféleképpen segítette társait. Pedagógusaival, az intézmény dolgozóival mindig tisztelettudóan viselkedett. A diákönkormányzatot remekül vezette és képviselte. Sok eredeti, az iskola egész közösségét megmozgató programot szervezett, építve ezzel közösségünket. Kitartása, akaratereje, céltudatossága követendő példa lehet valamennyi diákunk számára. Dóri az alapítvány képviselőitől arany nyakláncot vehet át, valamint a német nemzetiségi kultúra ápolása érdekében kifejtett tevékenységéért pénzjutalmat ad át számára a német nemzetiségi önkormányzat képviselője, Molnárné Troppert Mária.

A nyolcadik „a” osztályból

Fekete Liliána  kitűnő tanulmányi eredményéért és példamutató szorgalmáért vehet át könyvjutalmat. Juhász Viktória Lilla kitűnő tanulmányi eredményéért, példamutató szorgalmáért, és magatartásáért  kap dicséretet. Jézsó Izabella jeles tanulmányi eredményével, példamutató szorgalmával, közösségi munkájával  vívta ki elismerésünket. Horváth Krisztián a művészetoktatás népi ének tanszakán tanúsított szorgalmáért és az iskolai rendezvényeken végzett kiemelkedő munkájáért vehet át könyvjutalmat. Németh István Dániel példamutató szorgalmáért jó tanulmányi eredményért és közösségi munkájáért kap könyvjutalmat. Dani a nemzetiségi kultúra ápolása érdekében kifejtett tevékenységéért pénzjutalmat vehet át a német nemzetiségi önkormányzattól.

Gergelyi Lara példamutató, kitartó szorgalmáért és az osztályközösségért végzett önzetlen tevékenységéért kap elismerést. Kéri Benedek Istvánt az osztályközösségért végzett munkájáért és kiváló sport teljesítményéért jutalmazzuk. Beni a nemzetiségi kultúra ápolása érdekében kifejtett tevékenységéért pénzjutalmat vehet át a német nemzetiségi önkormányzattól. Hatvani Norbert Dávid jó tanulmányi eredményéért és az osztályprogramok szervezésében és megvalósításában nyújtott segítségéért vehet át díjat.

 

A 8.b osztály tanulói közül

Gilányi Sára Rékapéldamutató magatartásáért és szorgalmáért, jeles tanulmányi eredményéért, valamint kiemelkedő közösségi munkájáért vehet át könyvjutalmat. Kovács Balázs Áron példamutató magatartásáért, jó szorgalmáért és közösségi munkájáért kap elismerést. Lénárt Kíra példás magatartásáért, és jó tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért vehet át könyvjutalmat.

Visi Áron Levente jó tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért és közösségi tevékenységéért kap dicséretet. Stempely Nóra az alapfokú művészetoktatás néptánc tagozatán tanúsított szorgalmáért,  művészeti teljesítményéért és  osztályközösségért végzett munkájáért  díjazzuk.

Az imént elismert sok nagyszerű teljesítmény nem jöhetett volna létre a segítő szülői háttér nélkül. A ballagó osztályok szülői munkaközösségi tagjainak Kissné Anita elnökasszony köszönte meg a sokéves munkát, melyben Hatvani- Rácz Brigitta, Kovács Attiláné, Sándor Virág és Kovács Éva kaphatott elismerést.

 

Iskolánkban hagyományosan minden ballagáson elhangzanak a következő gondolatok:

„A kék madarat nem kell távoli országokban keresni. A Kék madár mindig velünk van, ha szeretjük egymást és örülünk az élet legkisebb ajándékainak is. De mindig elrepül, ha bántjuk egymást, ha irigykedve figyeljük a mások örömét. Mert a Kék madár maga a boldogság és kalitkája az emberi szív.”

                                                       (Maurice Maeterlinck)

 

Kedves ballagó diákok!

Kívánom nektek, hogy a boldogság mindig a szívetekben lakozhasson! A búcsú nem könnyű. Az osztályfőnökötöknek ez most mindenkinél jobban fáj. Ők most útra bocsátanak, elengednek benneteket. Legyen az éltetek könnyű, szárnyaljatok magasra vágyaitokon, mint ezek a jelképek, s ha tehetitek, térjetek majd mindig vissza hozzánk úgy, ahogy a most felröppenő galambok teszik.

Jó utat!

 

 

 

 

Share