23 | 07 | 2024
Főmenü
Események
July 2024
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Elballagtak a nyolcadikosok

Felhasználó értékelés
Nagyon rosszNagyon jó 

Fotók a ballagásról itt! >>>

 

„Az olyan helyekre vezető utakat, ahová érdemes eljutni, nem lehet lerövidíteni.”

Ünnepélyes keretek között ballagással zárták a 2023-2024-es tanévet Mezőfalván a Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyolcadikos diákjai. A ballagási ünnepség egyben jó alkalom a kiválóan teljesítők jutalmazására is.

 

  

 

Jaksics Erzsébet az intézmény igazgatója az alábbi szavakkal búcsúztatta a ballagókat:

- „Jeles nap a mai, iskolánk szokásrendszerének legemelkedettebb pillanata ez, hiszen nyolc év számtalan együtt töltött órájának végéhez ért el 34 búcsúzó diákunk.

A ballagás egy szép, magyar eredetű hagyomány, élmény és majdan megható emlék, mely a múlt kockáiból a jövőt építi.

Ennek szellemében ünneplőbe öltöztettük a szívünket, feldíszítettük az épületet, útravalónak szánt mottókat írtunk a táblákra, virágot, könyvet, tarisznyát készítettünk végzőseink tiszteletére.

  

Ünnep ez a mai nap és furcsa mód mégis könnyes a szemünk. Miért a meghatódás? Talán a sok-sok közös emléktől, mely most felidéződik bennünk? Jó és rossz dolgok egyaránt színesítették napjainkat. Kellemes felidézni az első napokat, amikor csöppnyi, cseppet sem megilletődött elsősökként közösségünk tagjai lettetek. Megismertétek az iskolai életet és annak szabályait, s a múló évek alatt gyakorta próbára tettétek tanáraitok türelmét, megértését, szigorát.

Idővel kiérdemeltétek az első komolyabb dicséreteket és intőket, mígnem mára iskolánk meghatározó egyéniségeivé váltatok.

Tanáraitok, osztályfőnökeitek személyében hozzáértő kezek formáltak benneteket. Soha ne feledjétek tanításukat: az élet számtalan lehetőséget, esélyt kínál fel számotokra a boldogulásra.

Ám nem minden lehetőség egyforma: olyanok, mint az almák a fán. Van, amelyiket könnyű elérni, de vannak olyanok is, amelyek a felső ágakon csüngnek. Ezeket érlelte meg a nap igazán, ezek a valóban nagy lehetőségek.

Sajnos a legtöbb ember nem nyújtózkodik értük, mert sokkal nagyobb erőfeszítést igényelnek. E helyett, néha csak elvesznek egy- egy gyümölcsöt a földről, ami nem olyan szép és jó, viszont könnyű hozzájutni.

  

 

Mi azt mondjuk nektek, ne legyetek kényelmesek, lusták vagy kishitűek. Célozzátok meg a legmagasabban függő, szép piros almákat! Iskolátoktól, tanáraitoktól mindent megkaptatok ahhoz, hogy megkereshessétek a leggazdagabban termő almáskerteket, meghódíthassátok a fák csúcsait, megszerezzétek a legnagyobb lehetőségeket.

Útra készen álltok, vállatokon ott a tarisznya mely jelkép. Jelképe annak, hogy aki útra indul, annak fel kell készülnie, magával kell vinni fontos dolgokat:

Szüleitek és tanáraitok szeretetét, a tudás tiszteletét, nyitottságot, a becsületes munka értékét, kitartást, töretlen szorgalmat és határozottan megfogalmazott úticélokat.

Iránytűnek Helen Keller, gyermekkorától siketnéma, mégis világhírűvé lett írónő sorait ajánlom figyelmetekbe:

Az olyan helyekre vezető utakat, ahová érdemes eljutni, nem lehet lerövidíteni.”

Az ünnepségen Deák Károly a Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány nevében köszöntötte a megjelenteket és Márok Csaba Mezőfalva polgármesterével közösen átadták a legjobban teljesítő diákoknak járó jutalmakat.

Az „Év Diákja” kitüntető címet Hegedüs Zétény 8.b osztályos tanuló kapja, aki nyolc éven át jeles tanulmányi eredménnyel örvendeztette meg családját és tanárait. Nem csak osztályának, hanem egész évfolyamának meghatározó, pozitív személyisége volt. Zéti mindvégig kiemelkedő közösségi munkát végzett, melyhez megkapta szülei támogatását is. A német nemzetiségi nyelv elsajátításán példamutató szorgalommal dolgozott, és számos megmérettetésen, versenyen vett részt, ahol sikeres eredményeivel öregbítette iskolánk hírnevét. Frissen megszerzett középfokú, „C” típusú nyelvvizsgája is bizonyítja tehetségét és tudását. A sport tekintetében a labdarúgás mellett kötelezte el magát, s az iskolai BOZSIK program oszlopos tagjaként és a Sárosdi labdarúgó egyesület játékosaként tevékenykedett. Csendes, kedves egyénisége, nyugodt, elfogadó attitűdje, tisztelettudó magatrtása, biztos értékrendje, szerénysége jó példával szolgált társai számára. Ezért méltó az „Év Diákja” kitüntető címre.

Zétényt a német nemzetiségi önkormányzat sikeres nyelvvizsgájáért pénzjutalomban részesíti, mely díjat Molnárné Troppert Mária adja át.

   

Az évek során számtalan Mosoly Díjjal jutalmaztuk legkiválóbb tanulóink teljesítményét, s most, ballagásuk alkalmából az iskola vezetői által életre hívott „Útravaló Mosoly Díjjal” szeretnénk elköszönni Kovács Áron 8.a osztályos tanulótól, aki jeles tanulmányi eredményével, az alapfokú művészetoktatásban végzett tevékenységével, valamint csendes, szolid, szerény jelleme ellenére is rendkívül hatékony közösségi munkájával vívta ki elismerésünket. Áront a német kultúra és hagyományok ápolásáért pénzjutalomban részesíti a nemzetiségi önkormányzat.

Németh Réka 8.a osztályos tanuló jó tanulmányi eredményéért, példás magatartásáért a német nemzetiségi nyelvoktatásban nyújtott teljesítményéért, az iskolai és települési rendezvényeken megvalósított színvonalas teljesítményeiért és közösségi munkájáért vehet át Útravaló Mosoly Díjat. Rékát a német kultúra és hagyományok ápolásáért pénzjutalomban részesíti a nemzetiségi önkormányzat.

  A nyolcadik „a” osztályból

Éva Balázs András jó tanulmányi eredményéért, példás magatartásáért és közösségi munkájáért vehet át könyvjutalmat.

Juhász Nóra példamutató magatartásáért és közösségi munkájáért kap dicséretet.

Példamutató magatartásáért, segítőkészségéért és jó tanulmányi eredményéért vehet át könyvjutalmat Kéri Virág.

Kovács Lara jó tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, segítőkészségéért, valamint a művészetoktatásban nyújtott kiemelkedő teljesítményéért és szorgalmáért részesül elismerésben. Larát a német kultúra és hagyományok ápolásáért pénzjutalomban részesíti a nemzetiségi önkormányzat.

Kovács Zalán jó tanulmányi eredményéért, példamutató magatartásáért, segítőkészségéért, valamint a művészetoktatásban nyújtott kiemelkedő teljesítményéért és szorgalmáért vehet át könyvjutalmat.

A nyolcadik” b” osztályból

Fodor Miklós jó tanulmányi eredményéért könyvjutalomban részesül.

Huszti Erik Zoltán jó tanulmányi eredményéért és példás szorgalmáért kap dicséretet.

Kincses Kitti jeles tanulmányi eredményével, példamutató szorgalmával és önzetlen, kitartó közösségi munkájával vívta ki elismerésünket.

Koncz Jázmin Krisztina jeles tanulmányi eredményéért, példamutató szorgalmáért és lelkes közösségi munkájáért részesül könyvjutalomban.

Koszorús Roland példamutató közösségi munkájáért és rendkívüli segítőkészségéért kap elismerést.

Virág Nóra jó tanulmányi eredményéért, példamutató szorgalmáért és közösségi munkájáért vehet át könyvjutalmat.

Az imént elismert sok, nagyszerű teljesítmény nem jöhetett volna létre a segítő szülői háttér nélkül. A ballagó osztályok szülői munkaközösségi tagjainak szeretné most köszönetét kifejezni az iskola és szervezetük nevében Kissné Németh Anita és Jásperné Molnár Anett.

Megkérem Kovács-Doma Viktóriát, Juhászné Horváth Szilviát, Nagy Erikát és Ormándy Gabriellát, hogy fáradjanak hozzánk!

Köszönjük 8 éven át tanúsított fáradságos munkájukat!

 

Kedves Ballagó Diákok!

 

Kívánom nektek, hogy a boldogság mindig a szívetekben lakozhasson! A búcsú nem könnyű. Az osztályfőnökeiteknek ez most mindenkinél jobban fáj. Ők most útra bocsátanak, elengednek benneteket.

Legyen az éltetek könnyű, és színes, mint a most felszálló szappanbuborékok, szárnyaljatok magasra vágyaitokon, mint ezek a jelképek, s ha tehetitek, térjetek majd mindig vissza hozzánk úgy, ahogy a most felröppenő galambok teszik.

Jó utat!

Kovács Áron, Németh Réka és Hegedüs Zétény

 

A ballagás után a három kitüntetettet kérdeztük az iskola bejárata előtt, vajon merre vezet az útjuk?

  • Kovács Áron: Székesfehérváron az SzC Jáky József Technikum magasépítészet ágazaton folytatom.

  • Németh Réka: Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum gazdálkodás és menedzsment szakra járok majd.

  • Hegedüs Zétény: A Balatonfüredi Szent Benedek Középiskola és Kollégium sport tagozatán folytatom a tanulmányaimat.

Arra kérdésre, hogy a nyolc év alatt mire emlékeznek legszívesebben, egyformán az osztálykirándulásokat, a partikat, iskolai bulikat, bálokat jelölték meg. Zétény még hozzátette, a foci a srácokkal feltétlenül kiemelkedik az emlékek közül.

 

Share