23 | 07 | 2024
Főmenü
Események
July 2024
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

MF ÖTE

Felhasználó értékelés
Nagyon rosszNagyon jó 

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselőtestület!

A Mezőfalva Nagyközség Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2012. évi írásos beszámolójaként engedjék meg, hogy először a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének vezetőjének, egyesületünkről írt éves értékelését csatoljam:

„Tisztelt Parancsnok Úr!

Az 1/2012. számú BM OKF Főigazgatói utasításban foglaltak alapján a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség az alárendeltségébe tartozó hivatásos hivatásos tűzoltóparancsnokságokkal szerződéses jogviszonyba tartozó ÖTE-knek a 2012. évi tevékenységük írásos értékelését elkészítette.

Mezőfalva ÖTE 2012. évben 12 alkalommal avatkozott be tűzesetnél, további két esetben műszaki mentésnél. A beavatkozások során az egyesület tagjai kellő szaktudással végezték feladataikat a rendelkezésre álló felszerelésekkel. A tűzesetek oltásakor jellemzően a körülhatárolás, több esetben a lefeketítés is megvalósult, mire a hivatásos egység kiérkezett.

2 db mászóövvel bővült 2012. évben az egyéni felszerelések listája, továbbá pályázaton nyertek még 2 db szikracsapót, 2 db komplett légzőkészüléket, keresőlámpát, 4 db terelőkúpot, 1 pár tömlőhidat, 1 kapacsot, 2 db bontóbaltát, 4 kámzsát és 1 db puttonyfecskendőt. A meglévő eszközök megóvására kellő figyelmet fordítanak.

Az egyesület folyamatosan részt vett rendezvényeken, így a gyermeknapon az óvodában, községi szemétszedésen, Május 1-i bemutatón, a Dunaújvárosban megrendezett tűzoltóversenyen, a motoros találkozón, a lecsófesztiválon, Nagyvenyimen a falunapon, Hantoson a falunapon és az adventi ünnepségeken. A rendezvényeken a részvételen és a bemutatón túl több esetben a helyszínbiztosítást is ők látták el. Az ÖTE részt vett a 40 órás tűzoltó tanfolyam és a létesítményi tűzoltó verseny lebonyolításában, a Mezőfalvi Vígasságok, égetés és tűzijáték biztosítását is ellátta, továbbá segítettek felújítani a nyugdíjas klub tetőszerkezetét.

Összességében megállapítható, hogy az ÖTE a szakmai feladatait – a lehetőségeikhez mérten- jó szakmai színvonalon végzi, kellő figyelmet fordítva az eszközök, felszerelések állapotának megőrzésére. Az egyesület a település életének szerves részét képzi hűen őrizve a tűzoltó hivatás értékeit, hagyományait.

Dunaújváros, 2013. január 22.                                     

Végh Ferenc tűzoltó alezredes sk”

 

 

2012. elején az országban a tűzoltóságok szerkezete jelentősen átalakult. Az önkormányzati tűzoltóságok „államosítása”, az önkéntes szervezetekben tisztséget betöltő hivatásosokat érintő főigazgatói rendeletek, változásokat tettek szükségessé a szervezetünkben. A vezetőség tavasszal lemondott, a közgyűlés új vezetőséget választott (Kaltenecker Miklós, Fribák Mihály, Sudárné Masinka Katalin).

 

Pénzügyi mérleg:

 

A mérleget áttekintve látható, hogy az egyesület 2012-ben is jelentősen fejlesztette eszközállományát. A pályázati lehetőségek viszont kizárólag eszközbeszerzésre korlátozódtak, így  2012-ben a 2011-es áthozatalt is a működési költségekre fordítottuk.

http://users3.ml.mindenkilapja.hu/users/mezofalviote/uploads/szabadb2.jpg

Az egyesületünk 525 óra (159 óra beavatkozás) önkéntes munkát végzett a településen. A 14 beavatkozáson felül több esetben vállaltunk a lakosság, illetve az önkormányzat kérésére fakivágást, elláttuk településünk rendezvényeinek helyszíni biztosítását, ezzel jelentősen csökkentve településünkön a kiadásokat (hivatásos tűzoltóság ára: fakivágás 60.000 Ft+ km díj, helyszínbiztosítás 20.000 Ft/óra/szer + 5000Ft/óra/1 tűzoltó …).

Egyesületünk a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívására részt vett az  egységes megyei mentőszervezet létrehozásában. Ennek a szervezetnek a feladata a megyében lévő önkéntesek erőforrásainak elosztása, beavatkozásának megyei szintű koordinálása kiemelt események idején (árvíz, tűz, hófúvások, katasztrófák ).

A Herzogsdorfban tett kirándulás alkalmával új ismeretségeket kötöttünk, amit a jövőben, szeretnénk kölcsönösen hasznos barátsággá kovácsolni.

Mezőfalvi vigasságok 2012

Településünk rendezvényein való részvételünk, bemutatóink, gyereknapi szerepvállalásunk az önkéntesség népszerűsítését, a tűzmegelőzés fontosságát, a baj esetén követendő helyes viselkedést hivatott hangsúlyozni. 

Egyesületünk számos megvalósítandó tervvel rendelkezik, hogy a jövőben még aktívabb szereplői lehessünk Mezőfalvának ( Tűzoltó Húsvéti Locsolkodás, Flórián napi tűzoltó szer szentelés, tűzmegelőzési kiadványok, ifjúsági csapat szervezése, önkéntesség népszerűsítése stb.)

 

„Istennek dicsőség, egymásnak segítség”

Mezőfalva; 2013. február 19.

 

                                               Kaltenecker Miklós sk.

                                                       MF ÖTE elnök

 

Share